Hjem/ Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for MOTORJOBS.dk

1: MOTORJOBS.dk anvender en standardteknologi, der betegnes som cookies. Formålet med en cookie er at indsamle informationer om, hvordan vores hjemmeside anvendes, og at sikre, at brugernes besøg på hjemmesiden kan foregå ubesværet. Vores cookies afslører og indeholder ingen identificerbare eller personlige data, og kan ikke læse informationen på din computer eller arbejde sammen med andre cookies på din computers harddisk. 

2: MOTORJOBS påtager sig ikke ansvar for, om en annoncørs oplysninger om email og/eller telefonnummer samt andre oplysninger i annoncerne er korrekte. MOTORJOBS påtager sig ej heller ansvar for, om en henvendelse fra din side til annoncøren skulle vise sig at være forgæves.
Enhver form for overdragelse, kopiering eller spredning af annoncernes kontaktmateriale til tredje person udgør overtrædelse af Ophavsretsloven. 

3: Annonce- og brugeroplysninger udleveres kun til domstolene i form af pålæg efter retsplejeloven §299 eller i form af en retskendelse. Udlevering til politi, advokat eller forbrugerstyrelsen sker efter interesseafvejning. Anmodning om udlevering af annonce- og brugeroplysninger inklusiv begrundelse rettes skriftligt til MOTORJOBS.

4: Al information der ligger på MOTORJOBS.dk er MOTORJOBS ejendom. Enhver distribution af materiale, udover hvad der anses som privat brug, kræver samtykke fra MOTORJOBS.

5: Det er ikke tilladt at etablere links til MOTORJOBS.dk på en sådan måde at Motorjobs fremtræder i det fremmede websites frame. Det er ikke tilladt organiseret at oprette dybe links til Motorjobs indhold uden forudgående aftale med Motorjobs.

6: Ansvarsfraskrivelse

MOTORJOBS er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed på MOTORJOBS.dk
Uden at begrænse det generelle i det foregående, er MOTORJOBS endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er MOTORJOBS, der står for driften af systemerne. Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos MOTORJOBS, Lovindgreb, Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), er uden for MOTORJOBS kontrol.

MOTORJOBS forbeholder sig ret til med 14 dages varsel at ændre nærværende vilkår. Meddelelse om ændringer vil stå her på vores hjemmeside.

7: Indrykning af annoncer / jobopslag på MOTORJOBS

A: Indrykning af annoncer sker i henhold til gældende prisliste.
Opkrævning af betaling for indrykkede annoncer sker ved fremsendelse af faktura straks efter annoncen er online på MOTORJOBS.dk

B: For de tjeneste ydelser, der erhverves på MOTORJOBS gælder, at der er tale om videregivelse af oplysninger og viden i form af annoncer. Når oplysningerne er leveret, er ydelsen modtaget og kan ikke tilbageleveres. Det betyder, at bestilling af telefonnumre/kontakt via e-mail samt indrykning af annoncer ikke kan fortrydes.

C: Annoncørerne er uberettigede til at indrykke annoncer for jobs, der ikke reelt er ledige.

MOTORJOBS  påtager sig ikke ansvar for, om en annoncørs oplysninger om e-mail og/eller telefonnummer samt andre oplysninger i annoncerne er korrekte. MOTORJOBS påtager sig ej heller ansvar for, om en henvendelse fra din side til annoncøren skulle vise sig at være forgæves.
Enhver form for overdragelse, kopiering eller spredning af annoncernes kontaktmateriale til tredje person udgør overtrædelse af Ophavsretsloven. 

8: Om MOTORJOBS

MOTORJOBS drives og ejes af David Mørch Knudsen, Glentevej, 8240 Risskov. CVR 18 27 16 99